Vážení návštevníci,

Záleží nám na našich návštevníkoch, preto pravidelne nakupujeme a používame náhradné ochranné výplne k headsetom HTC Vive a pravidelne všetko dôsledne čistíme a dezinfikujeme.

Napriek našej snahe a v súvislosti s hrozbou šírenia vírusového ochorenia COVID-19, Vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich pokynov v záujme zamedzenia šírenia.

V prípade, že ste sa vy, alebo osoba s ktorou ste v blízkom kontakte, vrátili z postihnutých oblastí / krajín kde sa potvrdil výskyt korona vírusu, žiadame Vás, aby ste našu prevádzku nenavštevovali po dobu minimálne 14 dní od návratu, alebo kontaktu s takýmito osobami.

V súvislosti s možnosťou šírenia závažného vírusového ochorenia COVID-19 prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

 • Často si umývajte ruky mydlom a tečúcou vodou
 • Očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kýchaní a kašľaní
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky
 • Ak ste chorí, liečte sa doma a pokiaľ je to možné, v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb
 • 14 dní od príchodu z oblasti / krajín, postihnutých korona vírusom je potrebné kontrolovať si svoj zdravotný stav
 • V prípade klinických príznakov po návrate, je potrebné neodkladne telefonicky informovať lekára a riadiť sa jeho pokynmi
 • Neobjednávajte sa na termíny a vyhýbajte sa styku s inými ľuďmi pokiaľ máte príznaky nádchy a chrípky

V súčasnej situácii nevidíme dôvod k panike, ale vyššie spomínané preventívne opatrenia považujeme za opodstatnené.

 • Náš personál je oprávnený odmietnuť návštevníka, ktorý by javil príznaky nádchy a chrípky, kýchal, kašľal alebo mal zvýšenú teplotu
 • Vždy sa pred návštevou u nás online rezervujte na našom webe www.virtualnarealita-ba.sk aby ste mali istotu, že sme Vám k dispozícii
 • Sledujte náš web, facebook stránku www.facebook.com/virtualnarealita.bratislava, kde prinášame aktuálne informácie.

Pokiaľ nepríde všeobecne záväzné nariadenie, naša prevádzka bude pre verejnosť otvorená.

Situáciu neustále monitorujeme a o všetkom Vás budeme informovať.